Skip to main content

Včely medonosné sú známe pre svoj usilovný zber nektáru a peľu, no málokto vie, že za touto činnosťou sa skrýva fascinujúci svet vnímania vôní. Vďaka vynikajúcemu čuchu sa dokážu včely orientovať v prostredí, komunikovať medzi sebou a nachádzať dôležité zdroje potravy.

Anatómia vnímania vôní

Kľúčovým orgánom vnímania vôní u včiel sú tykadlá. Tieto dva pohyblivé orgány, umiestnené na hlave včely, sú pokryté tisíckami mikroskopických chĺpkov nazývaných chemoreceptory. Tieto receptory sú zodpovedné za detekciu rôznych pachových molekúl vo vzduchu a na povrchoch predmetov. Včely vďaka nim dokážu vnímať širokú škálu vôní, od kvetových nektárov a feromónov až po pachy nepriateľov a znečistenia.

Včelí čuch zohráva kľúčovú úlohu

Vyhľadávanie potravy: Včely dokážu na veľké vzdialenosti identifikovať kvety bohaté na nektár a peľ vďaka ich charakteristickým vôňam. To im umožňuje efektívne zbierať potravu a zabezpečovať tak prežitie kolónie.

Komunikácia: Včely využívajú feromóny, chemické signály, na komunikáciu medzi sebou. Tieto feromóny slúžia na označovanie kŕmnych zdrojov, varovanie pred nebezpečenstvom, prilákanie partnerov a koordináciu aktivít v kolónii. Vnímanie feromónov je pre včelí život nevyhnutné.

Navigácia: Včely dokážu pomocou čuchu navigovať v známom aj neznámom prostredí. Vnímajú pachy orientačných bodov ako sú stromy, kvety a hniezda, a vytvárajú si tak mapu okolia.

Obrana: Včely dokážu vnímať pachy predátorov a nepriateľov, ako sú sršne a osy. Vďaka tomu sa im darí vyhýbať sa nebezpečenstvu a chrániť kolóniu. Včelie bodnutie taktiež označuje pachom miesto, na ktoré sa majú sústrediť ďalšie jedince pokračujúce v obrane. Týmto spôsobom dokážu včely násobiť intenzitu systému obrany.

Výnimočnosť vnímania vôní

Včelí čuch je oveľa citlivejší ako ľudský. Včely dokážu rozlíšiť pachy, ktoré sú pre nás nerozoznateľné, a vnímať aj tie najjemnejšie koncentrácie pachových molekúl. Táto výnimočná schopnosť im umožňuje efektívne sa orientovať v komplexnom chemickom prostredí a nachádzať to, čo potrebujú pre prežitie.

Prečo sú parfumy a dezodoranty pre včely problematické?

Prekrytie prirodzeného pachu: Včely sa pri komunikácii a orientácii spoliehajú na feromóny, chemické látky vylučované z tela. Tieto feromóny slúžia na označovanie kvetov bohatých na nektár, na komunikáciu medzi včelami v kolónii a na signalizáciu nebezpečenstva. Parfumy a dezodoranty obsahujú silné vône, ktoré dokážu prekryť tieto prirodzené pachy, čím sťažujú včelám vzájomnú komunikáciu a hľadanie potravy.

Dezorientácia: Vône parfumov a dezodorantov nepatria do prirodzeného prostredia včiel. Tieto vône môžu pre ne pôsobiť dezorientujúco a mätúco, čím im sťažujú orientáciu v priestore a hľadanie cesty von a späť do úľa.

Zvýšená agresivita: V niektorých prípadoch môžu silné vône parfumov a dezodorantov u včiel vyvolať stres a agresivitu. Včely sa tak môžu brániť bodnutím, čím ohrozia seba aj návštevníkov apidomčeka. Vôňa parfumov a dezodorantov môže pre včely pôsobiť ako signál nebezpečenstva, a preto sa môžu brániť útokom.

Ako sa správať pri návšteve apidomčeka

  • Vyhnite sa používaniu parfumov a dezodorantov: Pred návštevou apidomčeka sa vyhnite používaniu akýchkoľvek parfumov, dezodorantov, kolínskych vôd a kozmetických prípravkov s výraznou vôňou. Uprednostnite oblečenie z prírodných materiálov, ktoré neprenáša cudzie pachy.
  • Noste neutrálne oblečenie: Vyhnite sa oblečeniu s výraznými farbami a vzormi, ktoré by mohli včely priťahovať. Uprednostnite oblečenie v neutrálnych farbách, ako je biela, šedá alebo béžová. Včely vnímajú farby inak ako ľudia, a preto pre ne môže byť oblečenie s výraznými farbami rušivé.
  • Dbajte na ticho a pokojný pohyb: Včely sú citlivé na hluk a prudké pohyby. Pri návšteve apidomčeka sa správajte ticho a pohybujte sa pomaly a plynule. Prudké pohyby a hluk môžu včely rozrušiť.
  • Nejedzte a nepite v blízkosti apidomčeka: Vône jedla a nápojov môžu včely prilákať a vyvolať u nich agresivitu. Vyhnite sa konzumácii akéhokoľvek jedla a pitia v blízkosti apidomčeka. Vôňa jedla môže pre včely pôsobiť ako signál potravy, a preto sa k vám môžu priblížiť a skúsiť od vás niečo ukradnúť.
  • Rešpektujte včely a ich prostredie: Včely sú dôležitou súčasťou ekosystému a je dôležité ich rešpektovať. Dodržiavaním týchto odporúčaní im môžete pomôcť a zároveň si užijete príjemnú a bezpečnú návštevu apidomčeka.