Skip to main content

Apidomček

Apidomček predstavuje dokonalú symbiózu včelárstva a prírodnej terapie.

…spojenie dvoch svetov

Ideálny spôsob, ako čo najlepšie využiť blahodarnú energiu včiel, predstavuje pobyt v apidomčeku. Za akéhosi jeho predchodcu možno považovať klasický včelín, ktorý kedysi slúžil chovateľom aj ako príležitostný nocľah. V mnohých európskych krajinách so včelárskou tradíciou sa výstavba apidomčekov teší veľkej obľube. Bez preháňania možno povedať, že to, čo pre Fínov alebo Švédov predstavuje sauna, znamená pre Rusov, či Ukrajincov práve apidomček.

Takáto stavba sa však od bežného včelína predsa len líši. Konštrukčne je prispôsobená nielen na umiestnenie včelích úľov a manipuláciu s nimi, ale i na pohodlný a bezpečný pobyt v blízkosti včiel počas takzvanej úľoterapie. Inak povedané, chov tohto ušľachtilého hmyzu a možnosť jeho využitia na regeneráciu organizmu, musia fungovať vo vzájomnej symbióze.

Iba dostatočné množstvo silných a zdravých včiel dokáže totiž skutočne pomáhať.

Priaznivé účinky umocňujú špeciálne upravené lôžka priamo nad úľmi v blízkosti plodového telesa včelstva, pričom dôležité je aj ich samotné umiestnenie a ergonomické parametre. V prípade vybavenia apidomčeka sa dôraz kladie i na použitý materiál, či celkovú povrchovú úpravu. Všetky doplnky, lôžkoviny, textílie či nátery by mali byť na prírodnej báze, príjemné na pohľad i na dotyk.

Okrem syntetických látok sú nežiadúce aj kovové prvky a najmä elektromagnetické vlnenie rôznych spotrebičov, ktoré môžu pôsobenie úľoterapie výrazne oslabiť. Pre dokonalé pohodlie počas relaxačného pobytu je nevyhnutná i kvalitná tepelná izolácia apidomčeka a možnosť včelotesného vetrania.

Kolegovia včelári z Ruska a Ukrajiny, kde má apiterapia svoje pevné miesto v tradičných liečebných metódach, zdôrazňujú, že ak má byť apidomček skutočne účinný, musí obsahovať aspoň 300-tisíc včiel. V praxi to znamená minimálne 8 samostatných, plnohodnotne obsadených úľov. V prípade menšieho počtu je potom pobyt v apidomčeku skôr len príjemným relaxačným zážitkom ako reálne fungujúcou terapiou.

Apidomček vo Veľkej Lehote

Uvedomujeme si, že úľoterapia je komplexný proces, pričom jeho dôležitou súčasťou je i samotná lokalita, v ktorej prebieha. Náš apidomček sme preto situovali v pokojnej okrajovej časti Veľkej Lehoty s výhľadom na vrch Vojšín a okolité štále.

Jeho dôležitú súčasť tvorí už vstupná veranda, ktorá slúži najmä na pohodlné odloženie obuvi pre návštevníkov. Záleží nám, aby ste si počas terapie užili pobyt v skutočne čistom a príjemnom prostredí nasýtenom iba prospešným úľovým vzduchom.

Základ vnútorného vybavenia tvorí až desať na mieru vyrobených úľov, vďaka ktorým si môžete užívať blahodarné účinky apiterapie v plnej sile. Pre lepšiu predstavu, na vrchole sezóny sa v tomto priestore nachádza viac ako pol milióna včiel.

Počas pobytu ležíte priamo nad úľmi. Pri bežnom nadstavkovom včelárení je nutné nad plodisko umiestniť takzvaný medník. V našom apidomčeku s odlišnou konštrukciou úľov a inou metodikou chovu sa však nachádzate v tesnej blízkosti centra života včiel. Vďaka tomu je ich pôsobenie na váš organizmus podstatne intenzívnejšie.

Lôžka sú dostatočne široké a pohodlne prístupné aj pre seniorov, či ľudí s obmedzenými pohybovými schopnosťami. Intenzívne prúdenie úľovej mikroklímy umožňujú špeciálne upravené úle vyrobené priamo na tento účel.

Pre vaše dokonalé pohodlie relaxujete na pohodlných matracoch a k dispozícii máte i prírodný vankúšik plnený pohánkovými šupkami, ktorý sa výborne prispôsobí vášmu telu. V prípade záujmu o ešte bližší kontakt so včelstvom, môžete relaxovať iba na tkanej bavlnenej podložke.

Režim a metodiku chovu sme plne prispôsobili terapeutickému účelu. Je však potrebné si uvedomiť, že tak ako počas úľoterapie pôsobia včely na človeka, rovnako aj on pôsobí na ne. Najmä pri závažnejších zdravotných problémoch môže dôjsť k oslabeniu, či dokonca k úhynu včelstva. Preto kladieme mimoriadny dôraz na jeho vitalitu. Je úplne samozrejmé, že na rozdiel od konvenčného chovu, v apidomčeku všetok med ponechávame včelám.