Skip to main content

Včely síce nikdy nespia, no naše aktivity v apidomčeku sú ovplyvnené dynamikou ich ročného cyklu. V zimnom období sa včelstvá orientujú výhradne na prežitie do jari, a preto im v tomto čase doprajeme pokoj a minimalizujeme rušenie.

Prebúdzanie včelstva a otvorenie apidomčeka

S príchodom jari a rozkvitnutím vegetácie, najmä ovocných stromov, aktivita včiel prudko narastá. Zvyšuje sa ich početnosť v úli, čo umožňuje otvoriť apidomček pre verejnosť. Presný termín otvorenia sa každý rok líši v závislosti od počasia a vonkajších teplôt, pretože včely sa riadia rytmom prírody a nie kalendárom.

Apidomček Veľká Lehota v zime

Optimálne obdobie pre návštevu

V praxi to znamená, že požadovanú úroveň aktivity včiel v apidomčeku dosiahneme približne od konca apríla do polovice septembra. Najvyššiu silu dosahujú v období okolo letného slnovratu.

Včelárstvo a rešpektovanie prirodzených cyklov

Ďalším limitujúcim faktorom je nutnosť zásahov včelára. Metodika chovu sa zameriava na početnosť a vitalitu včelstiev. Med a peľ sa zásadne neodoberajú, avšak mnohé iné opatrenia včelárskej praxe sú v apidomčeku nevyhnutnosťou.

Včely sú v apidomčeku prvoradé. Ich početnosť a zdravotný stav sú kľúčové pre účinnosť apiterapie. Preto rešpektujeme zákonitosti prírody, klimatické zmeny a s pokorou a vďakou prijímame ich dary v podobe liečivých účinkov.

Návšteva apidomčeka je fascinujúcim zážitkom, ktorý umožňuje spoznať úžasný svet včiel a zažiť blahodarné účinky apiterapie. Je však dôležité rešpektovať ich prirodzené cykly a chápať, že dostupnosť apidomčeka sa riadi rytmom prírody.