Skip to main content

Apiterapia

Hlasu prírody sa oplatí načúvať. Aj vďaka včelám dokáže pomáhať a liečiť.

…keď včely pomáhajú

Ľudia odnepamäti verili v silu prírody a využívali jej blahodarné účinky na pomoc od rôznych neduhov tela i duše. Okrem konvenčných prípravkov a zaužívaných postupov existujú aj iné alternatívne možnosti ako posilniť imunitu, zmierniť zdravotné problémy a zregenerovať organizmus. Dôležité miesto v tejto oblasti zastáva apiterapia (z lat. apis – včela, terapia – liečba). Ide vlastne o využívanie celého spektra včelích produktov a v niektorých prípadoch i samotných včiel.

Aj keď sa vznik apiterapie ako modernej vednej disciplíny datuje až ku sklonku 19. storočia, prospešné účinky medu, propolisu či včelieho vosku poznali ľudia už veľmi dávno. Z odbornej literatúry sa dozvedáme, že napríklad starí Egypťania využívali med pri bolestiach pečene a žlčníka, v niekdajšej Číne aplikovali na vredy kašičku vyrobenú priamo z včiel a dávni Asýrčania liečili nádory propolisom. O tom, že med chráni organizmus pred infekciami, sa dokonca zmieňuje už Hippokrates.

Dnes sa v rámci apiterapie okrem medu využíva aj peľ, propolis, včelí vosk, perga, materská kašička a predovšetkým včelí jed. Práve jeho zázračné vlastnosti v boji s reumatizmom preslávil Filip Terč, vďaka čomu získal status otca modernej apiterapie. V súčasnosti sa do popredia dostávajú aj menej konvenčné metódy. Patrí sem napríklad užívanie trubčieho homogenátu a včelieho podmoru alebo čoraz populárnejšia úľoterapia spočívajúca v blahodarných účinkoch úľového vzduchu a biopoľa včiel.